Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2011

wybrany kandydat: Artur ZIELIŃSKI, Elbląg 
uzasadnienie wyboru: W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Braniewie została wybrany Pan Artur ZIELIŃSKI zam. Elbląg.

Na ogłoszony nabór oferty złożyło 5 kandydatów. W ocenie komisji Pan Artur ZIELIŃSKI posiada najlepsze przygotowanie do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

Pan Artur ZIELIŃSKI wykazał się najbardziej odpowiednim kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału. Legitymuje się wykształceniem wyższym o specjalizacji samorząd terytorialny. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu samorządowe prawo europejskie. Od 1996 r. związany był z samorządem elbląskim, gdzie pełnił wiele funkcji kierowniczych. Przeszedł przez wiele szczebli kariery zawodowej od pracownika socjalnego poprzez kierownika Zespołu, Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych , Naczelnika Wydziału aż do Wiceprezydenta Miasta. Podczas piastowania stanowiska Wiceprezydenta Miasta odpowiedzialny był za całą sferę społeczną m.in. za edukację, kulturę i sport. Podczas wykonywania zadań Pełnomocnika Prezydenta odpowiedzialny był za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pełnił również funkcję Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta. Posiadane 14-letnie doświadczenie zawodowe i wykształcenie są wystarczające do wykonywania zadań na stanowisku Naczelnika Wydziału.


Wytworzył: Danuta Matwijiszyn (14 lutego 2011)
Wprowadził: Mirosław Wolak (14 lutego 2011, 09:57:50)stanowisko:

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 9 lutego 2011  15:30OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Wymagania związane ze stanowiskiem są następujące:    

 1. Wymagania niezbędne
  a) wykształcenie wyższe,
  b) nie karany za przestępstwa popełnione umyślne,
  c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.,
  d) doświadczenie w administracji samorządowej.

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość ustaw samorządowych, oświatowych i finansów publicznych,
  b) odpowiedzialność, operatywność, komunikatywność,
  c) mile widziane wykształcenie administracyjne
  d) wiedza ogólna z zakresu kierowania i zarządzania oświatą,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) kierowanie i organizowanie pracy wydziału
  b) nadzór na istniejącymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi,
  c) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
  d) przygotowywanie projektów oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
  e) kontrola nad prawidłowym dysponowaniem przyznanymi środkami budżetowymi przez szkoły i stowarzyszenia,
  f) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
  g) inspirowanie i aktywizowanie oraz wnioskowanie o dofinansowywanie przedsięwzięć kulturalny na terenie powiatu,
  h) nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  i) przygotowywanie i organizowanie kontaktów międzynarodowych,
  j) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu,
  k) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie.

 4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  d) kopie świadectw pracy,
  e) kopie innych dokumentów o posiadaniu kwalifikacji i uprawnieniach,
  f) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału w Starostwie Powiatowym w Braniewie", w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz1 458 )".
 


Wytworzył: Danuta Matwijiszyn (25 stycznia 2011)
Opublikował: Mirosław Wolak (26 stycznia 2011, 08:42:17)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (14 lutego 2011, 09:57:50)
Zmieniono: Dodano informację o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4838

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij