Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Agnieszka BREWCZAK, Wielkie Wierzno 
uzasadnienie wyboru: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Stanowisko:
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe, 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2.

Do II etapu naboru została zakwalifikowana 1 osoba.
W wyniku przeprowadzonego II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu została wybrana Pani Agnieszka BREWCZAK zam. Wielkie Wierzno.


Pani Agnieszka BREWCZAK spełnia wymogi ustalone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą. Od 1996 roku pracuje w Szkole Podstawowej w Lipowinie jako nauczyciel matematyki, a od 1999 roku w Zespole Szkół w Lipowinie.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe są wystarczające do wykonywania zadań na stanowisku Naczelnika Wydziału.

Braniewo, 04 stycznia 2013 r.Wytworzył: Danuta Matwijiszyn (4 stycznia 2013)
Wprowadził: Mirosław Wolak (7 stycznia 2013, 08:44:52)stanowisko:

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 31 grudnia 2012  15:00OGłOSZENIE  O  NABORZE
na  wolne stanowisko  pracy  w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)  Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Wymagania związane ze stanowiskiem  są następujące:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  b) nie karany za przestępstwa  popełnione umyślne,
  c) ma pełną  zdolność  do czynności  prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  d) co najmniej 5-letni staż pracy,
  e) dobra znajomość ustaw prawo oświatowe, karty nauczyciela, kpa, prawo pracy i o samorządzie powiatowym,
  f) samodzielność, obowiązkowość, lojalność i uczciwość,
  h) nieposzlakowana opinia. 
  g) umiejętność obsługi komputera,

 2. Wymagania dodatkowe:
  a) mile widziane prawo jazdy kategorii „B”,
  b) mile widziane doświadczenie w promowaniu jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego,
  c) mile widziane wykształcenie w zakresie zarządzania oświatą,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) kierowanie i organizowanie pracy wydziału,
  b) nadzór nad istniejącymi szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami pozarządowymi,
  c) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkól i placówek, 
  d) przygotowywanie oceny pracy dyrektorów  szkół i placówek,
  e) kontrola nad prawidłowym dysponowaniem przyznanymi środkami budżetowymi przez szkoły i stowarzyszenia,
  f) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty,
  g) inspirowanie i aktywizowanie oraz wnioskowanie o dofinansowywanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
  h) nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  i) przygotowywanie i organizowanie kontaktów międzynarodowych,
  j) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu,
  k) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno–informacyjnych  o powiecie

 4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
  -  praca administracyjno - biurowa 8 h. Pełen etat 

 5. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys (CV),
  c) kopie świadectw pracy,
  d) kopie dyplomów  poświadczających wykształcenie,
  e) referencje (fakultatywnie),
  f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  g) kwestionariusz osobowy,
  h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  i) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych.   
Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: Informujemy, że w miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Braniewie wynosił mniej niż 6%

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału w Starostwie Powiatowym w Braniewie",w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną do Starostwa po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym,  Pl. Piłsudskiego 2,       14-500 Braniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i  CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z 05.08.2010 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  Nr 101, poz. 926)  oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Braniewskiego z dnia 22.03.2011 r.


Wytworzył: Danuta Matwijiszyn (20 grudnia 2012)
Opublikował: Mirosław Wolak (20 grudnia 2012, 12:30:19)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (14 stycznia 2013, 14:53:06)
Zmieniono: Wyeksponowano dane wybranego kandydata

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3240

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij