Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Karolina LUNIAK, Braniewo 
uzasadnienie wyboru: Do II etapu naboru zakwalifikowało się 3 osoby..

W wyniku przeprowadzonego II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości została wybrania Pani Karolina LUNIAK.

Pani Karolina LUNIAK spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe – licencjat na kierunku Administracja, obecnie w trakcie studiów magisterskich. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza w zakresie tożsamym z ogłoszeniem o naborze pozwala stwierdzić, że Pani Karolina LUNIAK będzie wykonywać powierzone obowiązki prawidłowo.


Wytworzył: Paweł Fedorczyk (19 czerwca 2018)
Wprowadził: Mirosław Wolak (19 czerwca 2018, 12:25:46)stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 14 czerwca 2018  15:00OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe na kierunku administracja, geodezja lub budownictwo / bądź wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy,
b) znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń towarzyszących, w tym w szczególności rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
c) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
d) znajomość programów komputerowych EWOPIS, EWMAPA i REJCEN,                         w zakresie niezbędnym do sporządzania dokumentów, wypisów, informacji, wykazów, kartotek, naliczania opłat i wydawania licencji,
e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
d) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2) Wymagania dodatkowe:
a) skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,
b) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole,
c) mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu prowadzenia rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów z opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
2) przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów z rejestru cen i wartości nieruchomości,
3) wydawanie wyrysów i kopii map z numerycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
4) udzielanie pisemnych informacji z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
5) sporządzanie zawiadomień dla sądu - wydziału ksiąg wieczystych, zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
6) przygotowywanie rocznych sprawozdań statystycznych,
7) wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w zakresie działania Wydziału.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
e) kopie dyplomów poświadczających wykształcenie, 
f) kopie świadectw pracy,
g) referencje,
h) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

4. Informacja o warunkach pracy

a) czas pracy – 8 godz. dziennie, 40 godzin tygodniowo,
b) praca w biurze, sporadyczne wyjazdy służbowe.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 6,6 %

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Braniewie", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publiczne tj. do dnia 14 czerwca 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Regulamin konkursu reguluje  Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”. 


[dodano 15 czerwca 2018 r.]

O g ł o s z e n i e

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje że wpłynęło 5 ofert.
W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zakwalifikowały się 3 osoby.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną:

- Pana Adama Gryciuk zam. Braniewo
- Panią Karolinę Luniak zam. Braniewo 
- Panią Magdalenę Ożarską zam. Krzewno  

Wyznacza się dzień 18 czerwca 2018 roku na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej  w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem, na który  przeprowadzany jest nabór.

Rozpoczęcie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18 czerwca 2018 roku  o godz. 9:00 sala nr 217.


Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko i nie przeszły wstępnej weryfikacji formalnej mogą  swoje dokumenty odebrać osobiście w terminie 1 m-ca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. 

Braniewo, dnia 15 czerwca 2018 r.


Wytworzył: Paweł Fedorczyk (4 czerwca 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (4 czerwca 2018, 12:16:01)

Ostatnia zmiana: Mirosław Wolak (19 czerwca 2018, 12:25:46)
Zmieniono: Dodano informację o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij