Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 22 czerwca 2018  15:00OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
b) co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa,  
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
d) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2) Wymagania dodatkowe:
a) skrupulatność, 
b) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
c) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3) współdziałanie z właściwymi organami, w tym organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, w zakresie interesów konsumentów, 
4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

4. Informacja o warunkach pracy

Praca biurowa w wymiarze czasu pracy – 1/8 etatu, 5 godz. tygodniowo

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 6,6 %. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Braniewie", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publiczne tj. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE 2016: L.119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Regulamin konkursu reguluje  Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Braniewskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”. 


   


 


Wytworzył: Paweł Fedorczyk (12 czerwca 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (12 czerwca 2018, 09:58:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij