Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 22 lipca 2019  15:00OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 3 lata stażu pracy,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) skrupulatność, komunikatywność, 
b) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
c) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
d) znajomość ustaw i rozporządzeń: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, o transporcie drogowym. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) rejestracja pojazdów,
b) prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
c) prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu i dopuszczaniem do ruchu pojazdów wycofanych,
d) prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem i zwracaniem dowodów rejestracyjnych,
e) prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów w przypadkach określonych w przepisach,
f) prowadzenie archiwum z aktami pojazdów,
g) udzielanie informacji uprawnionym jednostkom w zakresie posiadanych baz danych,
h) wydawanie uprawnień, wypisów, zaświadczeń związanych z transportem drogowym. 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godz. tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 3,4 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 22 lipca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo.

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 'Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniews

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na stanowisko urzędnicze (186kB) pdfWytworzył: Paweł Fedorczyk (11 lipca 2019)
Opublikował: Mirosław Wolak (11 lipca 2019, 08:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij