Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Olga Jakubowska, Głębock 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych - legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej. Z racji wieloletniej pracy w Urzędzie Gminy w Lelkowie, wykazała się także niezbędną teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień związanych z procedurą administracyjną.Wytworzył: Paweł Fedorczyk (29 lipca 2019)
Wprowadził: Beata Kondratowska (29 lipca 2019, 08:29:26)stanowisko:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Braniewie
termin składania dokumentów: 22 lipca 2019  15:00OGŁOSZENIE O NABORZEna wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 
Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 3 lata stażu pracy,b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, c) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
a) skrupulatność, komunikatywność, b) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,c) mile widziane doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,d) znajomość ustaw i rozporządzeń: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, o transporcie drogowym. 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) rejestracja pojazdów,b) prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,c) prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu i dopuszczaniem do ruchu pojazdów wycofanych,d) prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem i zwracaniem dowodów rejestracyjnych,e) prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów w przypadkach określonych w przepisach,f) prowadzenie archiwum z aktami pojazdów,g) udzielanie informacji uprawnionym jednostkom w zakresie posiadanych baz danych,h) wydawanie uprawnień, wypisów, zaświadczeń związanych z transportem drogowym. 
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,b) życiorys (CV),c) kwestionariusz osobowy,d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,g) kopie świadectw pracy,h) referencje,i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godz. tygodniowo).
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 3,4 %. 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 22 lipca 2019 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo.
Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 'Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniews
Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
do pobrania:
Kwestionariusz osobowy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na stanowisko urzędnicze (186kB) pdf                                                                    Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęło 9 ofert.
W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 7 osób.
W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną następujących kandydatów:
- Pan Zbigniew Dalak, zam. Braniewo
- Pan Adam Gryciuk, zam. Braniewo
- Pani Olga Jakubowska, zam. Głębock
- Pani Agata Krzemińska, zam. Braniewo
- Pani Bernadetta Agnieszka Makowska, zam. Braniewo
- Pani Lilianna Paradowska, zam. Kurowo Braniewskie
- Pani Kinga Redyk, zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 24 lipca 2019 roku o godz. 9.00 sala nr 217 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko i nie przeszły wstępnej weryfikacji formalnej, mogą swoje dokumenty odebrać osobiście w terminie 1 m-ca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Braniewo, dnia 23 lipca 2019 r.Wytworzył: Paweł Fedorczyk (11 lipca 2019)
Opublikował: Mirosław Wolak (11 lipca 2019, 08:03:35)

Ostatnia zmiana: Beata Kondratowska (29 lipca 2019, 08:29:26)
Zmieniono: dodano: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1245

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij