zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.27.2019
wartość: _
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  08:45
Kontakt z oferentami: Krzysztof Dzięgielewski - e-mail: zdp@braniewo.waw.pl

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: cena - 60%, rok produkcji - 40%.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba ZDP pok. 102 do 11.06.2019 do godz. 08.45 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba ZDP pok. 6 w dniu 11.06.2019 godz. 09.30

DOKUMENTY DO POBRANIA: www.zdp.braniewo.waw.pl

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Dzięgielewski
Opublikował: Krzysztof Dzięgielewski - ZDP w Braniewie (3 czerwca 2019, 14:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160