zamówienie na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

zamawiający: Powiat Braniewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.1.2020
wartość: poniżej 214 000 euro.
termin składania ofert: 2 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: cześć 1 - unieważniono częśc 2 - Sygnite spółka akcyjna ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa część 3 - ENERGOCONTROL Paweł Bałdyga ul. Szyszkowa 11/24 19-300 Ełk