zamówienie na:

Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p. poż. – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

zamawiający: Powiatowy Dom Dziecka 'Słoneczne Wzgórze', ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 525777-N-2020
wartość: -
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: APE-LP Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk Cena 248.259,60 zł brutto