zamówienie na:

Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu

zamawiający: Powiat Braniewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.2.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  09:15
1. Ogłoszenie o zamówieniu (27kB) word
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (133kB) word
3. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia (373kB) word
4. Załącznik nr 8 - Wzór umowy (70kB) word
5. Pytania do SIWZ (21kB) word
6. Informacja z otwarcia ofert (231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Beata Kondratowska (10 czerwca 2020, 11:37:04)

Ostatnia zmiana: Beata Kondratowska (19 czerwca 2020, 11:01:43)
Zmieniono: dodano: Informację z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199