Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p. poż. – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

zamawiający: Powiatowy Dom Dziecka 'Słoneczne Wzgórze', ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 525777-N-2020
wartość: -
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: APE-LP Sp. z o. o., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk Cena 248.259,60 zł brutto 

zamówienie na:

Prace naprawcze murów Wieży Kleszej oraz wymiana zużytych rynien przy poszyciu dachu

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or. 2510.1.9.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 12 lutego 2020  15:00
wynik postępowania: Rozeznanie rynku wygrała firma DACH-MARO Marek Nisiewicz, Piotrowiec 22/2,14-520 Pieniężno.Najniższa cena  

zamówienie na:

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 638736-N-2019
wartość: -
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  08:00
wynik postępowania: Informacja o wybranych ofertach jest umieszczona w załączniku "Zawiadomienie o wyborze oferty" 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)