Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup z dostawą na plac Zamawiającego ciągnika rolniczego, pługa ciągnikowego do odśnieżania, pługa wirnikowego ciągnikowego do odśnieżania i przedni TUZ + WOM

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/18/2011
wartość: _
termin składania ofert: 8 grudnia 2011  07:45
wynik postępowania: W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę: nr 5 – P.P.H.U. MIRTRANS Płoskinia 1c, 14-526 Płoskinia, za cenę: Zadanie 1: 282 970,00 zł brutto Zadanie 2: 13 500,00 zł brutto Zadanie 3: 35 700,00 zł brutto Zadanie 4: 24 550,00 zł brutto 

zamówienie na:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/15/2011
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 10 października 2011  08:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Spółka z o.o.ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę: 198 086,92 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup z dostawą na plac Zamawiającego 120 Mg miału węgla kamiennego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/14/2011
wartość: _
termin składania ofert: 7 października 2011  08:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę: „WĘGLOPOL" Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce za cenę: 58 154,40 zł. brutto 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego - 2 działek niezabudowanych, położonych w Braniewie przy ul. Łąkowej i Błotnej

zamawiający: Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 27 września 2011  12:00
wynik postępowania: Działkę nr 105/3 nabyła Pani Katarzyna Gutkowska, działka nr 7/6 nie została sprzedana. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N w miejscowości Słobity

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/13/2011
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 27 września 2011  08:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo za cenę 710 029,81 zł brutto. 

zamówienie na:

modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i klas gleboznawczych dla obrębów ewidencyjnych: Grzechotki, Jarocin, gmina Braniewo w powiecie braniewskim, w woj. warmińsko-mazurskim.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Pl.Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.152.2011
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 września 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez: GSP ELBLĄG, Leszek Worotnicki, ul.Skrzydlata 15 82-300 Elbląg, za cenę brutto 135.177 zł. 

zamówienie na:

wydanie pozycji książkowej – reprintu „Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii” z 1922 aut. Mieczysława Orłowicza

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.16.2011
wartość: -
termin składania ofert: 23 września 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy : Wydawnictwo Ekwita, Magdalena Misuno, ul. Leśna Góra 5A/36, 80-281 Gdańsk za cenę brutto 47 000 zł  

zamówienie na:

organizację imprezy pn. „Warmińskie Spotkania Czterech Kultu

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.14.2011
wartość: -
termin składania ofert: 19 września 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Braniewskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych, ul. A. Krajowej 1/9, 14-500 Braniewo za cenę brutto 26 000 zł  

zamówienie na:

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - stalowe bariery ochronne

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/12/2011
wartość: _
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  09:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek za cenę: 80 161,56 zł brutto. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku przy Pl. Piłsudskiego 2 w Braniewie, etap III - łącznik i sala konferencyjna

zamawiający: Powiat Braniewski, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Braniewskiego z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.12.2011
wartość: powyżej 14.000
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: FIRMĘ \"BOB\" Katarzyna Gutkowska, 14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 95B za cenę brutto 78.239,59 zł. 

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Powiat Braniewski, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Braniewskiego z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.11.2011
wartość: powyżej progów okr w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 ust Pzp
termin składania ofert: 28 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę złożoną przez: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, ul.Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu ul.Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań działających w ramach Konsorcjum. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego - 2 działek niezabudowanych, położonych w Braniewie przy ul. Łąkowej i Błotnej

zamawiający: Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 28 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: Nie wpłynęły wadia i nikt nie został zakwalifikowany do udziału w przetargu. 

zamówienie na:

„Dostawa betonowych elementów drogowych na plac budowy wskazany przez Zamawiającego”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/11/2011
wartość: _
termin składania ofert: 17 czerwca 2011  08:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o. 85-726 Bydgoszcz, ul. Kamienna 74 za cenę: 149 913,88 zł. brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N odc. Frombork – Bogdany, Kanał Kopernika (Przetarg II)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-7-343/10/2011
wartość: _
termin składania ofert: 9 czerwca 2011  09:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych Józef Przyborowski, Rogity 53, 14-500 Braniewo; Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5; 14-100 Ostróda za cenę: 1 299 490,92 zł brutto. 

zamówienie na:

organizację imprez pn. VI „Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze”, „Plener Artystyczny, Siedem Tłustych Dni na Rzecz Wsi”.

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.10.2011
wartość: poniżej progów okr w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 ust Pzp
termin składania ofert: 20 maja 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Telewizja Braniewo 24 Pl.Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

organizację imprezy pn. „Watra – Spotkania Pogranicza”oraz „Swiato Urożaju – Dożynki 2011”.

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.98.2011
wartość: poniżej progów okr w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 ust Pzp
termin składania ofert: 13 maja 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę : Braniewskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych ul. A. Krajowej 1/9, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

organizację imprezy pn. I „Międzynarodowe Triennale Bursztynu”

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.8.2011
wartość: poniżej progów okr w przep. wyd. na podst. art.11 ust.8 ust Pzp
termin składania ofert: 10 maja 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Agencja Marketingowo-Reklamowa LIDER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 31/3, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Organizację imprez pn. VI „Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy”, II „Spływ Kajakowy Wodami Warmii”, VI „Regaty Żeglarskie o Bursztyn Kopernika”

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.5.2011
wartość: -
termin składania ofert: 21 marca 2011  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Wykonanie prac – aktualizacja klasyfikacji użytków rolnych po zalesieniu.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Pl.Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.3.2011
wartość: powyżej 14.000
termin składania ofert: 7 marca 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Klasyfikacyjne i Geodezyjne ROMEKS Roman Kuchta, ul. Łączności 3, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

organizację imprezy pn. „Warmińskie spotkania z historią-Wojna Zakonu z Litwą-oblężenie Ritterswerde 1385”, „Althing – XI Festiwal Wczesnośredniowieczny”, „Osada Warmów - Piknik wczesnośredniowieczny w Starym Siedlisku”.

zamawiający: Powiat Braniewski działający równocześnie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Rg.272.2.2011
wartość: -
termin składania ofert: 4 marca 2011  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: FUNDACJA NA RZECZ WARMII I MAZUR, ul. Mickiewicza 3B/2, 14-530 Frombork. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij