Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 27 listopada 2012  12:00
wynik postępowania: W terminie określonym w ogłoszeniu nie wpłynęły wadia i nikt nie został zakwalifikowany do udziału w przetargu . W związku z powyższym I przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym  

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2012/2013– Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.35.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 23 listopada 2012  08:45
wynik postępowania: 1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: Biorąc pod uwagę poprzednie okresy zimowe oraz ze względu na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg, dla zapewnienia przejezdności pojazdów w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013, Komisja postanowiła przyjąć za korzystne wybranie i podpisanie umów z czterema Wykonawcami, którzy złożyli korzystne i do zaakceptowania przez Zamawiającego oferty na zimowe utrzymanie dróg. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt.  

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Powiat Braniewski w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.4.2012
wartość: powyżej kwot okr. w przepisach wyd. na podst. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. S.Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn za cenę 763.916,23 zł. 

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1381N na odcinku Braniewo- Zawierz

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.32.2012
wartość: _
termin składania ofert: 13 listopada 2012  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Zakup przyczepy samowyładowczej do ciągnika. Zakup głowicy do ramienia hydraulicznego TSE 58 z kompletem wymiennych noży

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.33.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 9 listopada 2012  08:45
wynik postępowania: Komisja przetargowa postanowiła wybrać: Zadanie nr 1 – zakup przyczepy samowyładowczej do ciągnika. Ofertę nr 6: ROLTOP Sp. z o.o. Cedry Małe ul. Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie za cenę 47 232,00 zł. brutto Zadanie nr 2 – zakup głowicy do ramienia hydraulicznego TSE 58 z kompletem noży Ofertę nr 4: Firma Handlowa „OLMEX” Pl. Marii C. Skłodowskiej 24, 28-530 Skalbmierz za cenę 22 140,00 zł. brutto 

zamówienie na:

udzielenie zamówienia publicznego na organizację imprezy pn. „Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2012”.

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Or.272.5.2012
wartość: powyżej 14 tys. euro
termin składania ofert: 2 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy : Student Art, Dąbrowa 12,14-526 Płoskinia 

zamówienie na:

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne – Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.29.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 26 października 2012  09:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać ofertę nr 2: GRAWIL Spółka z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek za cenę 56 161,80 zł. brutto 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego 70 Mg miału węgla kamiennego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.31.2012
wartość: _
termin składania ofert: 26 października 2012  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 5: BARTEX Sp. z o.o. Chruściel 4, 14-526 Płoskinia Oddział Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za cenę 30 175,60 zł. brutto. 

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2012/2013

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.30.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 25 października 2012  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: Biorąc pod uwagę poprzednie okresy zimowe oraz ze względu na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg, dla zapewnienia przejezdności pojazdów w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013, Komisja postanowiła przyjąć za korzystne wybranie i podpisanie umów z trzema Wykonawcami, którzy złożyli korzystne i do zaakceptowania przez Zamawiającego oferty na zimowe utrzymanie dróg. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt.  

zamówienie na:

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU ZAMAWIAJĄCEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.28.2012
wartość: _
termin składania ofert: 28 września 2012  10:15
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo za cenę 16,36 zł/h brutto. 

zamówienie na:

ŚCINANIE POBOCZY ORAZ KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.27.2012
wartość: _
termin składania ofert: 28 września 2012  09:45
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 5: Konsorcjum Firm: Firma Handlowo-Usługowa CZYŻYK Rafał Czyżewski Chruściel 38, 14-526 Płoskinia; Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103, 14-405 Wilczęta za cenę 83 504,70 brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

NAPRAWA ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1381N NA ODC. BRANIEWO-PIERZCHAŁY

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.26.2012
wartość: _
termin składania ofert: 28 września 2012  09:15
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 7: Konsorcjum Firm: Firma Handlowo-Usługowa CZYŻYK Rafał Czyżewski Chruściel 38, 14-526 Płoskinia; Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103, 14-405 Wilczęta za cenę 28 283,85 zł. brutto. 

zamówienie na:

Naprawa nawierzchni jezdni DP 1342N na odc. Stygajny - Łozy oraz DP 1165N na odc. Drewnowo - Biedkowo

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.25.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 28 września 2012  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 99 473,05 zł. brutto. 

zamówienie na:

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.24.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 21 września 2012  09:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać ofertę nr 2: „STELLA” Konrad Marek ul. Południowa 6, 62-600 Koło za cenę 47 615,76 zł brutto. 

zamówienie na:

Dostawa betonowych elementów drogowych na plac budowy wskazany przez Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.23.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 3 września 2012  08:45
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „NIKE” spółka z o.o. ul. Garnizonowa 71, 14-100 Ostróda za cenę 26 580,30 zł. brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i klas gleboznawczych dla obrębu ewidencyjnego Krasnolipie z gminy Braniewo w powiecie braniewskim, w woj. warmińsko-mazurskim.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: Or. 272.1.2012
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2012  09:00
wynik postępowania: Zamówienia udzielono firmie GSP Elbląg-Leszek Worotnicki, ul. Skrzydlata 15, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO RUR DO PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.21.2012
wartość: _
termin składania ofert: 19 czerwca 2012  08:45
wynik postępowania: W wyniku postępowania przetargowego na: „Zakup z dostawą na plac Zamawiającego rur do przepustów drogowych”, komisja postanowiła wybrać ofertę nr 5: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TECHNOSAN” Sp. z o.o ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok za cenę 27 284,31 brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Powiat Braniewski Reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Rg.272.2.2012
wartość: mniejsza niż kwoty okr. w przep. wyd.na podst.art 11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 11 maja 2012  11:00
wynik postępowania: wybrano: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Królewiecka 108,82-300 Elbląg, za cenę 58.166 zł 

zamówienie na:

„Poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych: Zadanie nr 1 - droga powiatowa Nr 1385N Szalmia – Bemowizna Zadanie nr 2 - droga powiatowa Nr 1387N Marcinkowo – Lubnowo Zadanie nr 3 - droga powiatowa Nr 1330N Pierzchały - Dąbrowa Zadanie nr 4 - droga powiatowa Nr 1352N Łoźnik – Kowale Zadanie nr 5 - droga powiatowa Nr 1322N Grabowiec - Głębock Zadanie nr 6 - droga powiatowa Nr 1397N Piotrowiec – Wysoka Braniewska Zadanie nr 7 - droga powiatowa Nr 1393N Krzewno - Gronówko Zadanie nr 8 - droga powiatowa Nr 1316N Gronowo - Kalinowiec Zadanie nr 9 - droga powiatowa Nr 1332N Lubnowo – Wysoka Braniewska Zadanie nr 10 - droga powiatowa Nr 1165N Frombork - Biedkowo Zadanie nr 11 - droga powiatowa Nr 1308N Baranówka – Wielkie Wierzno Zadanie nr 12 - droga powiatowa Nr 1397N Bornity - Glebisko Zadanie nr 13 - droga powiatowa Nr 1377N Ułowo - Braniewo Zadanie nr 14 - droga powiatowa Nr 1320N Krzekoty - Lelkowo Zadanie nr 15 - droga powiatowa Nr 1157N Stare Siedlisko - Dębiny Zadanie nr 16 - droga powiatowa Nr 1389N Dębiny - Ławki Zadanie nr 17 - droga powiatowa Nr 2355N Frombork ul. Błotna Zadanie nr 18 - droga powiatowa Nr 2324N Braniewo ul. Moniuszki Zadanie nr 19 - droga powiatowa Nr 1387N m. Szyleny Zadanie nr 20 - droga powiatowa Nr 1399N m. Kajnity Zadanie nr 21 - droga powiatowa Nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.17.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 maja 2012  09:45
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Braniewie ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo na: • Część 1 (Zadanie nr 1) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1385N Szalmia – Bemowizna • Część 2 (Zadanie nr 2) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1387NMarcinkowo – Lubnowo • Część 3 (Zadanie nr 3) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1330N Pierzchały – Dąbrowa • Część 4 (Zadanie nr 4) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1352N Łoźnik – Kowale • Część 5 (Zadanie nr 5) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1322N Grabowiec – Głębock • Część 6 (Zadanie nr 6) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1397N Piotrowiec – Wysoka Braniewska • Część 7(Zadanie nr 7) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1393N Krzewno – Gronówko • Część 8 (Zadanie nr 8) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1316N Gronowo – Kalinowiec • Część 9 (Zadanie nr 9) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1332N Lubnowo – Wysoka Braniewska • Część 10 (Zadanie nr 10) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1165N Frombork – Biedkowo • Część 11 (Zadanie nr 11) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1308N Baranówka – Wielkie Wierzno • Część 12 (Zadanie nr 12) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1397N Bornity – Glebisko • Część 13 (Zadanie nr 13) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1377N Ułowo – Braniewo • Część 14 (Zadanie nr 14) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1320N Krzekoty – Lelkowo • Część 15 (Zadanie nr 15) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko – Dębiny • Część 16 (Zadanie nr 16) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1389N Dębiny – Ławki • Część 17 (Zadanie nr 17) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2355N Frombork ul. Błotna • Część 18 (Zadanie nr 18) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2324N Braniewo ul. Moniuszki • Część 19 (Zadanie nr 19) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1387N m. Szyleny • Część 20 (Zadanie nr 20) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1399N m. Kajnity • Część 21 (Zadanie nr 21) – Poprawa warunków Komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka za cenę 1 524 937,03 zł brutto za całość zamówienia  

zamówienie na:

Zakup betonu asfaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych -PRZETARG II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.16.2012
wartość: mniejsza niż kwoty określone na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  07:45
wynik postępowania: w wyniku postępowania przetargowego na: „Zakup betonu asfaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych-Przetarg II”, przeprowadzonego w dniu 2012.04.18 w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Braniewie ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo za cenę 282,90 zł./tonę brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij