Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »zamówienie na:

DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.51.2013
wartość: -
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Pana ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowe „MIRRA” Sebastian Myszke ul. Siostry Faustyny 19, 80-180 Kowale FILIA 83-200 Starogard Gdański ul. Leśna, za cenę 11 423,32 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt.  

zamówienie na:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH - ZEBRANIE NADMIARU ZIEMI I PROFILOWANIE

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.52.2013
wartość: -
termin składania ofert: 25 listopada 2013  08:45
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „Bieżące utrzymanie poboczy dróg powiatowych- zebranie nadmiaru ziemi i profilowanie”, przeprowadzonego w dniu 2013.11.25, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP: Zadanie nr 1 gmina Braniewo: Ofertę Nr 5 – FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp., za cenę brutto za całość zamówienia tj. 8 km 19 483,20 PLN. Zadanie nr 2 gmina Frombork: Ofertę Nr 1 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz Burlaki 19, 07-217 Zatory – za cenę brutto za całość zamówienia tj. 5 km 12 300,00 PLN. Zadanie nr 3 gmina Płoskinia: Ofertę Nr 1 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz Burlaki 19, 07-217 Zatory – za cenę brutto za całość zamówienia tj. 5 km 11 685,00 PLN. Zadanie nr 4 gmina Pieniężno: Ofertę Nr 1 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz Burlaki 19, 07-217 Zatory – za cenę brutto za całość zamówienia tj. 6 km 14 022,00 PLN. Zadanie nr 5 gmina Lelkowo: Ofertę Nr 1 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz Burlaki 19, 07-217 Zatory – za cenę brutto za całość zamówienia tj. 6 km 14 022,00 PLN. Zadanie nr 6 gmina Wilczęta: Ofertę Nr 1 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz Burlaki 19, 07-217 Zatory – za cenę brutto za całość zamówienia tj. 6 km 14 022,00 PLN. 

zamówienie na:

PIELĘGNACJA ZIELENI PRZYDROŻNEJ W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.47.2013
wartość: -
termin składania ofert: 8 listopada 2013  09:15
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „Pielęgnację zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych”, przeprowadzonego w dniu 2013.11.08, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP ofertę: Zadanie Nr 1 – Pielęgnacja zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych DP Nr:1165N, 1332N,1385N, 1391N, 1993N, 1397N. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PIK4 Piotr Siwy, ul. Elbląska 38, 14-500 Braniewo za cenę 150zł brutto (za 1km pielęgnacji zieleni przydrożnej po jednej stronie drogi) Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie Nr 2 - Pielęgnacja zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych DP Nr: 1342N, 1340N, 1346N, 1397N, 199N Oferta Nr 2 – Katarzyna Szymanowska KORNIK, Wola Lipecka 8B lok.2, 11-130 Orneta za cenę 162zł brutto (za 1km pielęgnacji zieleni przydrożnej po jednej stronie drogi) Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie Nr 3 - Pielęgnacja zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych DP Nr: 1395N, 1320N Oferta Nr 5 – Mariusz Kułdosz REM-BUD Usługi Remontowo - Budowlane, Grabowiec 7, 14-521 Lelkowo za cenę 150zł brutto (za 1km pielęgnacji zieleni przydrożnej po jednej stronie drogi) Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie Nr 4 - Pielęgnacja zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych DP Nr: 1308N, 1387N Oferta Nr 6 – Firma Handlowo - Usługowa CZYŻYK Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Chruściel za cenę 149,04zł brutto (za 1km pielęgnacji zieleni przydrożnej po jednej stronie drogi) Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Zakup Energii Elektrycznej

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: licytacja elektroniczna
nr sprawy: Or.272.4.2013
wartość: poniżej 200 000 Euro
termin składania ofert: 4 listopada 2013  13:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wyłoniona została firma : Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk 

zamówienie na:

DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.48.2013
wartość: -
termin składania ofert: 31 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „Dostawę na plac Zamawiającego kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm”, przeprowadzonego w dniu 2013.10.31, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG Spółka z o.o. ul. Nowodworska 25, 82-300 Elbląg, za cenę 25 461,00 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt.  

zamówienie na:

WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO - PRZETARG II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.45.2013
wartość: -
termin składania ofert: 25 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego- Przetarg II”, przeprowadzonego w dniu 2013.10.25, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 5: AGRO-USŁUGI Marek Gursztyn, Prętki 5, 14-500 Braniewo, za cenę 29 808,00 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt.  

zamówienie na:

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco AC 16W

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.42.2013
wartość: -
termin składania ofert: 22 października 2013  09:15
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „DOSTAWA MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ NA GORĄCO AC 16W”, przeprowadzonego w dniu 2013.10.22, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 56 678,40 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt.  

zamówienie na:

NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1165N NA ODC. DREWNOWO-BIEDKOWO OSADA

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.41.2013
wartość: -
termin składania ofert: 22 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „POPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI POWIATOWEJ NR 1165N NA ODC. DREWNOWO-BIEDKOWO OSADA”, przeprowadzonego w dniu 2013.10.22, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 127 125,17 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt 

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie 2013/2014

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.43.2013
wartość: -
termin składania ofert: 18 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym, biorąc pod uwagę poprzednie okresy zimowe oraz ze względu na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg, dla zapewnienia przejezdności pojazdów w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, postanowił przyjąć na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za korzystne wybranie i podpisanie umów z 6 Wykonawcami, którzy złożyli korzystne i do zaakceptowania przez Zamawiającego oferty na zimowe utrzymanie dróg. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt. Szczegóły na www.zdp.braniewo.waw.pl  

zamówienie na:

POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA WYBRANYCH ODC. DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ WYKONANIE NAPRAW NAWIERZCHNI JEZDNI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1330N NA ODC. DĄBROWA - CZOSNOWO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.37.2013
wartość: -
termin składania ofert: 16 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „POPRAWĘ WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA WYBRANYCH ODC. DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI JEZDNI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1330N NA ODC. DĄBROWA-CZOSNOWO, przeprowadzonego w dniu 2013.10.16, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 197 428,69 zł brutto (za całość zamówienia). Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała 100 pkt.  

zamówienie na:

WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.40.2013
wartość: -
termin składania ofert: 15 października 2013  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „WYKONANIE NASADZEŃ DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO”, przeprowadzonego w dniu 2013.10.15, w formie przetargu nieograniczonego, komisja postanowiła unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 759 z późn. zm.). Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1157N NA ODCINKU STARE SIEDLISKO – DĘBINY – PRZETARG II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.32.2013
wartość: -
termin składania ofert: 30 sierpnia 2013  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 78 565,02 zł brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Braniewskiego w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or 272.2.2013
wartość: nie przekr. 200 tys Euro
termin składania ofert: 29 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Braniewsko -Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku, ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk 

zamówienie na:

modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Krzewno z gminy Braniewo w powiecie braniewskim, w woj. warmińsko-mazurskim.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.3.2013
wartość: powyżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Biuro Geodezji Sp. z o.o. , ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg Cena brutto: 83.394 zł Oferta uzyskała 100 pkt.  

zamówienie na:

USŁUGI WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.30.2013
wartość: -
termin składania ofert: 23 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo, za cenę 18 358,65 zł brutto (za całość zamówienia).  

zamówienie na:

POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1157N NA ODCINKU STARE SIEDLISKO - DĘBINY”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.27.2013
wartość: -
termin składania ofert: 19 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: Komisja przetargowa postanowiła wybrać, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z o.o. ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo, za cenę 69 915,66 zł brutto (za całość zamówienia). Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w nawiązaniu do rozstrzygnięcia w/w przetargu informuje, że Wykonawca nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Braniewie ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo, nie podpisał umowy na realizację zadania „Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko - Dębiny”. Kolejna złożona w postępowaniu przetargowym oferta przewyższa wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA WYBRANYCH ODC. DRÓG POWIATOWYCH POPRZEZ WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.25.2013
wartość: -
termin składania ofert: 17 lipca 2013  09:15
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w nawiązaniu do rozstrzygnięcia w/w przetargu informuje, że Wykonawca nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Braniewie ul. Wiejska 16, 14-500 Braniewo, nie podpisał umowy na realizację „Poprawy warunków komunikacyjnych na wybranych odc. dróg powiatowych poprzez wykonanie naprawy nawierzchni” dla zadania nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, wybiera ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański dla zadania nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

zamówienie na:

REMONT DRÓG POWIATOWYCH NR 2379N UL. RYNEK I NR 2378N UL. ORNECKA W PIENIĘŻNIE – PRZETARG II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.26.2013
wartość: -
termin składania ofert: 17 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010.113.759 z późn. zm.). Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ KATIONOWEJ RODZAJU C65B3RC DO REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG POWIATOWYCH

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.28.2013
wartość: -
termin składania ofert: 12 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa - Biuro Bierawa ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa, za cenę 88 314,00 zł brutto (za całość zamówienia).  

zamówienie na:

POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2363N UL. MICKIEWICZA WE FROMBORKU

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.24.2013
wartość: -
termin składania ofert: 2 lipca 2013  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 72 586,73 zł brutto (za całość zamówienia).  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 37) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij