Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieogarniczony
nr sprawy: 396590 - 2014
wartość: -
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  08:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty jest umieszczona w pliku do pobrania 

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie 2014/2015- Przetarg III

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.56.2014
wartość: _
termin składania ofert: 12 listopada 2014  08:45
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym, biorąc pod uwagę poprzednie okresy zimowe oraz ze względu na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg, dla zapewnienia przejezdności pojazdów w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, postanowił przyjąć na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za korzystne wybranie i podpisanie umowy z Wykonawcą nr 1: AGRO-USŁUGI Marek Gursztyn Prętki 5, 14-500 Braniewo, który złożył korzystną i do zaakceptowania przez Zamawiającego ofertę na zimowe utrzymanie dróg dla zadania nr 7. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt. Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zadania nr 1,2,3,4,5,6,8. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2014/2015- Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.54.2014
wartość: _
termin składania ofert: 29 października 2014  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: a) Ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo dla zadania Nr: 1,2,3,4,5,6,8,9,10. b) Ofertę Nr 3: Usługi Leśne, drog., transport., meliorac., Henryk Adamczyk Piórkowo 1A, 14-526 Płoskinia dla zadania nr 7.  

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie 2014/2015

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.50.2014
wartość: _
termin składania ofert: 17 października 2014  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym, biorąc pod uwagę poprzednie okresy zimowe oraz ze względu na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg, dla zapewnienia przejezdności pojazdów w ciągu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, postanowił przyjąć na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za korzystne wybranie i podpisanie umów z 2 Wykonawcami, którzy złożyli korzystne i do zaakceptowania przez Zamawiającego oferty na zimowe utrzymanie dróg dla zadania nr 2 i nr 7. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt. Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) dla zadania nr 1,3,4,5,6,8,9,10. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego kruszywa drobnego 0/2 mm do zimowego utrzymania dróg

zamawiający: Zarzad Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.48.2014
wartość: _
termin składania ofert: 1 października 2014  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP ofertę: Nr 1 – Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych ul. Przemysłowa 18A, 14-500 Braniewo za cenę 10 332,00 brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko - Dębiny

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDP.7.252.44.2014
wartość: _
termin składania ofert: 24 września 2014  09:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) ofertę Nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 39 709,20 zł. brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Remont ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1387N m. Szyleny

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.43.2014
wartość: _
termin składania ofert: 24 września 2014  09:15
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) ofertę Nr 5: „APARTAMENT” S.C. Szurpicka – Romanowski ul. Morska 30c, 14 – 500 Braniewo, za cenę 46 283,20 zł brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2338N ul. Różana w Braniewie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.42.2014
wartość: _
termin składania ofert: 24 września 2014  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać (na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) ofertę Nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, za cenę 39 188,78 zł. brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Dostawę betonowych elementów drogowych na plac wskazany przez Zamawiającego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.46.2014
wartość: _
termin składania ofert: 23 września 2014  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe i Prefabrykacji Betonów „KAMAL” Sp. z o.o. ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, za cenę 73 304,06 zł brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony - Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N odc. Braniewo-Zawierz

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.41.2014
wartość: -
termin składania ofert: 4 sierpnia 2014  08:30
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 2: Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa; Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn za cenę 707 857,55 zł brutto (za całość zamówienia) 

zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1397N w m. Zagaje

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.39.2014
wartość: -
termin składania ofert: 8 lipca 2014  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 3: DROG-MAR mgr inż. Marek Pieczyński ul. Łącznikowa 1/15, 14-500 Braniewo, za cenę 7 749,00 zł brutto (za całość zamówienia). 

zamówienie na:

MECHANICZNE FREZOWANIE PNI DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1377N i 1316N

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.37.2014
wartość: -
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ofertę nr 1: MelGraf Krzysztof Baranowski ul. Dworcowa 18/73, 10-436 Olsztyn, za cenę 18 839,52 zł brutto (za całość zamówienia).  

zamówienie na:

DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO KRUSZYWA ŁAMANEGO KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5 mm

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.35.2014
wartość: -
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  09:15
wynik postępowania: Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 3: P.P.U.H. REMALL Marek Zygmunt Krawiec ul. Olsztyńska 3, 14-500 Braniewo za cenę 58 302,00 zł brutto (za całość zamówienia). 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego piasku do remontu poboczy o frakcji 0,2 mm

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.36.2014
wartość: -
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał ofertę nr 2: P.P.U.H. REMALL Marek Zygmunt Krawiec ul. Olsztyńska 3, 14-500 Braniewo na za cenę 20 295,00 zł brutto (za całość zamówienia).  

zamówienie na:

Szpital w Braniewie - remont dojazdu do budynku. Podjazd przy wejściu głównym do szpitala.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: na podstawie regulaminu do 30 tys. euro
nr sprawy: Or. 2510.14.5.2014
wartość: do 30 tys Euro
termin składania ofert: 26 maja 2014  09:00
wynik postępowania: Rozeznanie rynku na w/w usługę wygrała firma POL-DRÓG Gdańsk Sp. Z o.o., ul. Sandomierska 35,80-051 Gdańsk  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Powiat Braniewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.1.2014
wartość: poniżej 207.000 Euro
termin składania ofert: 21 maja 2014  10:00
wynik postępowania: wybrano Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Królewiecka 108, 82-300 Elbląg. Oferta uzyskała najwyższą ilość pkt. 

zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Braniewskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.29.2014
wartość: -
termin składania ofert: 5 maja 2014  08:45
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, jako Zamawiający w postępowaniu przetargowym informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę: 1) Nr 1: Usługi Brukarskie s.c. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma, Mariusz Mazur, Janusz Kubasiewicz ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg dla zadania nr 1. 2) Nr 3: PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW w Elblągu Sp. z o.o. ul. Zagonowa 12, 82-300 Elbląg. – dla zadania nr 2, 3.  

zamówienie na:

Remont dróg powiatowych - usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu Braniewskiego- Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.30.2014
wartość: -
termin składania ofert: 5 maja 2014  08:30
wynik postępowania: 1. Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę: a) SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa – Adres do korespondencji: Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn. – (zadanie nr 2, 3) b) Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14 – 500 Braniewo. – (zadanie nr 4, 5) c) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. – (zadanie nr 1)  

zamówienie na:

Remont dróg powiatowych - usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu Braniewskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.26.2014
wartość: -
termin składania ofert: 16 kwietnia 2014  08:30
wynik postępowania: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na: „Remont dróg powiatowych – usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu Braniewskiego”, przeprowadzonego w dniu 2014.04.16 w formie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Naprawa kolein betonem asfaltowym w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.25.2014
wartość: -
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  09:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP, ofertę Nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański – za cenę 120 812,45 PLN brutto za całość zamówienia  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij