Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Numer ogłoszenia: 338424 - 2015
wartość: .
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  08:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty jest dostępne do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia 

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Powiat Braniewski Reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia: Przetarg niograniczony
nr sprawy: Or.272.3.2015
wartość: poniżej kwot okr. w przepisach wydanych na podst. art.11 ust 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Elblągu ul. Królewiecka 108, 82-300 Elbląg Oferta uzyskała: - 90 pkt w kryterium cena łączna ubezpieczenia - 10 pkt w kryterium zaakceptowanie klauzul dodatkowych  

zamówienie na:

Dostawa ciągnika z piaskarką i pługiem

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.51.2016
wartość: _
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 2 – Amarol Andrzej Robert Makarewicz ul. Wierzbińska 411/46, 12-250 Orzysz na zadanie Nr: 1 (ciągnik za cenę 99 630,00 brutto), 2 (piaskarka za cenę 33 825,00 brutto). Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 3 – Agromex Krystochowicz sp. j. ul. Sienkiewicza 15, 13-306 Kurzętnik na zadanie Nr: 3 (pług za cenę 6 949,01 brutto).  

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu braniewskiego w sezonie zimowym 2015/2016

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.50.2015
wartość: _
termin składania ofert: 10 listopada 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: Ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo dla zadania Nr: 1,2,3,4,5,8,9,10. Ofertę nr 2: Agro-Usługi Marek Gursztyn Prętki 5, 14-500 Braniewo dla zadania Nr 7. Ofertę nr 3: Gospodarstwo Rolne Sebastian Barankiewicz Gronówko 18, 14-500 Braniewo dla zadania Nr 2 i 7. Ofertę nr 4: Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo dla zadania Nr 2 i 7. Ofertę nr 5: Usługi Leśne, drog., transport., meliorac., Henryk Adamczyk Piórkowo 1A, 14-526 Płoskinia dla zadania nr 7. Ofertę nr 6: Euro-Trans Stanisław Misiura ul. Jagiełły 32, 14-500 Braniewo dla zadania nr 5.  

zamówienie na:

Likwidacja kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy - Dobry

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.47.2015
wartość: _
termin składania ofert: 23 października 2015  08:45
wynik postępowania: Komisja na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 83 851,56 PLN brutto za całość zamówienia. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego masy mineralno-asfaltowej do napraw cząstkowych na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.49.2015
wartość: _
termin składania ofert: 21 października 2015  09:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: Ofertę nr 5: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alweria za cenę 9 741,60 PLN brutto za całość zamówienia. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Dostawa na plac zamawiającego kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5mm

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.48.2015
wartość: _
termin składania ofert: 21 października 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał: Ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 55 940,40 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa nowych płyt drogowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.43.2016
wartość: _
termin składania ofert: 7 października 2015  08:45
wynik postępowania: Komisja na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowe MIRRA Sebastian Myszke ul. Siostry Faustyny 19, 80-180 Kowale za cenę 22 770,97 PLN brutto za całość zamówienia. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.45.2015
wartość: _
termin składania ofert: 30 września 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 1: Skanska S.A. ul. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie, Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn, dla zadania Nr: 1 za cenę 108 883,94 brutto. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dla zadania Nr: 2 za cenę 29 100,08 brutto, nr 3 za cenę 38 114,01 brutto.  

zamówienie na:

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.44.2015
wartość: _
termin składania ofert: 24 września 2015  08:45
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie powiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego na „Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne – Przetarg II”, przeprowadzonego w dniu 2015.09.24 w formie przetargu nieograniczonego, komisja na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 1: TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice za cenę 24 858,30 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego rury stalowej ocynkowanej

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.43.2015
wartość: _
termin składania ofert: 22 września 2015  08:45
wynik postępowania: komisja na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowe MIRRA Sebastian Myszke ul. Siostry Faustyny 19, 80-180 Kowale za cenę 22 770,97 PLN brutto za całość zamówienia. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP.  

zamówienie na:

Poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.40.2015
wartość: _
termin składania ofert: 9 września 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał ofertę nr 1: Skanska S.A. ul. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie, Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn, dla zadania Nr: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dla zadania Nr: 5,6.  

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Powiat Braniewski, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Braniewskiego z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego
nr sprawy: Or.272.2.2015
wartość: poniżej kwot okr. w przepisach wydanych na podst. art.11 ust 8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2015  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę banku : Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie ul. S. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn  

zamówienie na:

Dostawa betonowych elementów drogowych na plac wskazany przez Zamawiającego

zamawiający: ZDP w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.37.2015
wartość: _
termin składania ofert: 16 lipca 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta za cenę 90 198,54 PLN brutto za całość zamówienia (z prawem opcji). 

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo - Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra - Grzędowo

zamawiający: ZDP w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.34.2015
wartość: _
termin składania ofert: 1 lipca 2015  08:45
wynik postępowania: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: DROGOMEX Spółka z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, cena brutto za całość zamówienia: 685 983,56 PLN. 

zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego z piaskarką - Przetarg III

zamawiający: ZDP w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.33.2015
wartość: _
termin składania ofert: 19 czerwca 2015  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: Usługi Transportowe-Handel Paweł Kosydar, ul. Mickiewicza 68, 39-100 Ropczyce za cenę 179 949,00 PLN brutto.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo - Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra

zamawiający: ZDP w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.32.2015
wartość: _
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  10:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: Nr 3 – DROG-MAR mgr inż. Marek Pieczyński ul. Moniuszki 13A, 14-500 Braniewo za cenę 47 724,00 PLN brutto za całość zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity

zamawiający: Zarząd Dróg powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.30.2015
wartość: _
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  09:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: Nr 3 – DROG-MAR mgr inż. Marek Pieczyński ul. Moniuszki 13A, 14-500 Braniewo za cenę 47 724,00 PLN brutto za całość zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda

zamawiający: Zarzad Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.22.2015
wartość: _
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  08:45
wynik postępowania: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: Nr 6 – MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo za cenę 39 852,00 PLN brutto za całość zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa remontera drogowego

zamawiający: Zarzad Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.28.2015
wartość: _
termin składania ofert: 29 maja 2015  09:15
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP komisja postanowiła wybrać ofertę: Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Promad J.M. ul. Poznańska 7 i 12, 55-140 Żmigród za cenę 168 510,00 PLN brutto za całość zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij