Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 362871-2016
wartość: .
termin składania ofert: 19 grudnia 2016  08:00
wynik postępowania: Informacja o wybranych ofertach w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na rok 2017 wg zestawienia - Załącznika Nr 1

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2601.1.1.2016
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2016  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy PH EKO Elżbieta Ogórek, ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg, która przedstawiła najniższą cenę. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na 2017 r.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Or. 2601.2.1.2016
wartość: zamówienie poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy BLACKLINE Izabela Zaliwska-Kupis,Paweł Pinkowski, ul.Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, która przedstawiła najniższą cenę.  

zamówienie na:

Wykonanie i montaż szaf biurowych w zabudowie w pok. 201,205,206 oraz stolika kawowego w pok. 201, w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2510.1.41.2016
wartość: zamówienie poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy DKB MEBLE Drężek Krzysztof,ul. Borowa 18,10-900 Olsztyn, która przedstawiła najniższą cenę.  

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie, Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie wraz z Internatem na potrzeby konkursu w ramach RPO Warmia Mazury, Dz.4.3.1

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie cenowe
nr sprawy: Or.2510.1.40.2016
wartość: zamówienie poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 21 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: Wybrano firmę : Grupa Inwestycyjna PROJEKT Sp. Z o.o. , ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn, 67,5 pkt (cena 52,5 pkt, termin 15 pkt). Pierwsza wybrana oferta uzyskała 100 pkt - Wykonawca zrezygnował. Zwycięska oferta jest następną w kolejności jeśli chodzi o uzyskaną punktację. 

zamówienie na:

Zakup usługi związanej z organizacją, przygotowaniem i realizacją jednodniowej imprezy plenerowej pn. "Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2016"

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Op.4040.5.3.2016
wartość: poniżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 21 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, które przedstawiło niższą cenę. 

zamówienie na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: Or.272.1.2016
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 18 listopada 2016  10:15
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy ENERGA Obrót S.A. Al.Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, 100 pkt.  

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1387N w miejscowości Szyleny- Przetarg II

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.28.2016
wartość: _
termin składania ofert: 1 sierpnia 2016  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP: Ofertę nr 2: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo za 18 900,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego samowyladowczego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.26.2016
wartość: _
termin składania ofert: 15 lipca 2016  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP: Ofertę nr 2: Nazali Naft HURT-DETAL Mirosława Nazar ul. 1-go Maja 78, 11-130 Orneta za 190 650,00 zł brutto za całość zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1387N w miejscowości Szyleny

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.25.2016
wartość: _
termin składania ofert: 8 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 3: DROG-MAR mgr inż. Marek Pieczyński ul. Moniuszki 13A, 14-500 Braniewo za cenę 19 065,00 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385N w miejscowości Bemowizna

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.24.2016
wartość: _
termin składania ofert: 8 lipca 2016  09:15
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 3: DROG-MAR mgr inż. Marek Pieczyński ul. Moniuszki 13A, 14-500 Braniewo za cenę 11 562,00 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330N Chruściel - Czosnowo

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.23.2016
wartość: _
termin składania ofert: 8 lipca 2016  08:45
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę nr 3: MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo za cenę 49 815,00 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

DOSTAWA BETONOWYCH ELEMENTÓW DROGOWYCH NA PLAC WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.18.2016
wartość: _
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o. ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz za cenę 58 866,57 PLN brutto za całość zamówienia (łącznie z prawem opcji). 

zamówienie na:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ULIC I CHODNIKÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA FROMBORK ORAZ PIENIĘŻNO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.17.2016
wartość: _
termin składania ofert: 18 marca 2016  08:45
wynik postępowania: komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP: Część 1 miasto Frombork: Ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Copernicus Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 9, 14-530 Frombork za cenę 46 990,89 PLN brutto za całość zamówienia (12 miesięcy). Część 2 miasto Pieniężno: Ofertę Miszel Spółka z o.o. ul. Królewiecka 8, 14-520 Pieniężno za cenę 67 878,00 PLN brutto za całość zamówienia (12 miesięcy).  

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka – Braniewo wraz z ul. Świętokrzyską etap 2

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.8.1.2016
wartość: _
termin składania ofert: 17 marca 2016  08:45
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, adres do korespondencji: Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn za cenę: 1 488 491,87 PLN brutto za całość zamówienia (słownie zł.: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 87/100). 

zamówienie na:

DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO TABLIC I ZNAKÓW DROGOWYCH DO OZNAKOWANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.7.2016
wartość: _
termin składania ofert: 12 lutego 2016  08:45
wynik postępowania: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał Ofertę Nr 8 – GZD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo za cenę 40 151,89 PLN brutto za całość zamówienia (łącznie z prawem opcji). 

zamówienie na:

PROFILOWANIE DRÓG POWIATOWYCH GRUNTOWYCH RÓWNIARKĄ DROGOWĄ SAMOJEZDNĄ NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.6.2016
wartość: _
termin składania ofert: 5 lutego 2016  08:45
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać Państwa ofertę za cenę 27 035,40 PLN brutto za całość zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.5.2016
wartość: _
termin składania ofert: 4 lutego 2016  09:15
wynik postępowania: komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę Nr 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TUGA Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 137 268,00 PLN brutto za całość zamówienia (120 Mg). 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego kruszywa do remontów cząstkowych nawierzchni dróg o frakcji 2/5 mm i 5/8 mm_

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.4.2016
wartość: _
termin składania ofert: 4 lutego 2016  08:45
wynik postępowania: Komisja postanowiła wybrać na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP ofertę: Nr 1: TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz, 11-500 Giżycko, Gajewo ul. Suwalska 6a za cenę: 78 228,00 PLN brutto za całość zamówienia (750 Mg). 

zamówienie na:

Dostawa na plac Zamawiającego kruszywa drobnego 0/2 mm do zimowego utrzymania dróg

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.2.2016
wartość: _
termin składania ofert: 29 stycznia 2016  08:45
wynik postępowania: Komisja przetargowa na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP postanowiła wybrać ofertę: Nr 4 – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Budowlanych Dariusz Kowalewski Wapnik 31, 11-135 Lubomino; Ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta za cenę 33 259,20 brutto (za całość zamówienia 1300 Mg).  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij