Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Braniewie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2601.1.1.2017
wartość: ponizej 30.000 Euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: PH EKO Elżbieta ogórek, ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 622995-N-2017
wartość: -
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  08:00
wynik postępowania: Informacja o wybranych ofertach w załączeniu 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2601.2.1.2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano firmę PRAXIS Łódź, Pilecka i Petlak S.J. ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź. Najniższa cena  

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.40.2017
wartość: _
termin składania ofert: 25 października 2017  09:45
wynik postępowania: 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zadanie nr 1 – Nośniki do piaskarek Zamawiającego Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: 1) Oferta nr 1: Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo Mercedes ATEGO 1823 230 KM PK1 = [194,40 PLN / 194,40 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O= 60 pkt + 40 pkt =100 pkt. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania nr 1: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie nr 2 – Sprzęt do zimowego utrzymania dróg Do upływu terminu składania ofert złożono:  1 ofertę na ładowarkę 1) Oferta nr 1: Sebastian Barankiewicz Gronówko 18, 14-500 Braniewo Ładowarka Manitou 120 KM PK1 = [102,60 PLN / 102,60 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 15 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt.  1 ofertę na koparko-ładowarkę 1) Oferta nr 2: Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo Koparko-ładowarka JCB 3CX Super PK1 = [97,20 PLN / 97,20 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt.  1 ofertę na samochód ciężarowy 2) Oferta nr 2: Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo Mercedes ATEGO 1823 230 KM PK1 = [97,20 PLN / 97,20 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania nr 2: Komisja przetargowa, aby uniknąć sytuacji z poprzednich lat tj. trudne warunki na drogach, awarie sprzętu itp. postanowiła przyjąć ofertę nr 1 i 2 dla w/w zadania. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu. Zadanie nr 3 – Samochód ciężarowy wraz z piaskarką Oferenta Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty Uzasadnienie unieważnienia oferty dla zadania nr 3: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zadanie nr 4 – Samochód ciężarowy wraz z pługiem Oferenta Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: Mercedes ATEGO 1823 230 KM 1) Oferta nr 1: Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo PK1 = [189,00 PLN / 189,00 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania nr 4: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie nr 5 – Samochód ciężarowy wraz z piaskarką i pługiem Oferenta Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: 1) Oferta nr 1: Euro-Trans Stanisław Misiura ul. Jagiełły 32, 14-500 Braniewo a) Mercedes BENZ. 1820k, 211 KM, poj. 5,0 m3 PK1 = [209,20 PLN / 209,20 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 30 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania nr 5: Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, nie podlega odrzuceniu i w ocenie punktowej otrzymała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt. 5 ustawy PZP. Zadanie nr 6 – Ciągnik rolniczy wraz z pługiem i piaskarką Oferenta do utrzymania ulic i chodników na terenie m. Braniewa oraz pozostałych dróg powiatowych Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty Uzasadnienie unieważnienia oferty dla zadania nr 6: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zadanie nr 7 – Ciągnik rolniczy wraz z pługiem Do upływu terminu składania ofert złożono: 1) Oferta Nr 1 – Gospodarstwo Rolne Sebastian Barankiewicz Gronówko 18, 14-500 Braniewo Ciągnik JOHN DEERE 180 KM PK1 = [139,32 PLN / 139,32 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 15 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. 2) Oferta Nr 2 – Radowski Henryk Garbina 8, 14-500 Braniewo a) Ciągnik UTB Uniwersal 120 KM PK1 = [129,60 PLN / 129,60 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. b) Ciągnik FENDT VARIO 716 170 KM PK1 = [151,20 PLN / 151,20 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 55 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. 3) Oferta Nr 3 – Usługi Leśne, drog., transport., meliorac., Henryk Adamczyk Piórkowo 1A, 14-526 Płoskinia Ciągnik Belarus 820 z pługiem 3,0 m, 82 KM PK1 = [140,40 PLN / 140,40 PLN * 60%] x 100 = 60,00 pkt. PK2 = 60 minut = 40,00 pkt. Razem suma punktów O=60 pkt + 40 pkt =100 pkt. Uzasadnienie wyboru oferty dla zadania nr 7: Komisja przetargowa, aby uniknąć sytuacji z poprzednich lat tj. trudne warunki na drogach, awarie sprzętu itp. postanowiła przyjąć ofertę nr 1, 2 i 3 w/w zadania. W pierwszej kolejności wzywany będzie sprzęt wg. najniższych stawek godzinowych za podany w ofertach sprzęt. Oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, nie podlegają odrzuceniu. Zadanie nr 8 – Środki Transportowe/sprzęt do obsługi zud na terenie gminy Pieniężno i Lelkowo Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty Uzasadnienie unieważnienia oferty dla zadania nr 8: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Zadanie nr 9 – Mieszanka piaskowo – solna 30% Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty Uzasadnienie unieważnienia oferty dla zadania nr 9: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej 3 klasy na obszarze gmin wiejskich Braniewo i Pieniężno

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
nr sprawy: Gk.6641.6.2017
wartość: -
termin składania ofert: 29 września 2017  12:00
wynik postępowania: Protokół z rozeznania rynku i informacja o wyborze oferty w załączeniu 

zamówienie na:

Zorganizowanie, przygotowanie i realizację jednodniowej imprezy plenerowej pn.: "Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2017".

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
nr sprawy: Op.4040.4.1.2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, które przedstawiło niższą cenę. 

zamówienie na:

realizację zadania pn. „Poprawa dostępności i korzystania z budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury”

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2510.1.27.2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 września 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę : Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ASTRA, ul. Gen. Bema 32, 82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania "Budowa windy przy budynku ul. Moniuszki 22e"

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or. 2510.1.21.2017
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 września 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę : PSBUD, Mgr inż. Piotr Świrzyński, 86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G. Najniższa cena 

zamówienie na:

Naprawa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1377N m. Ułowo, Nr 1379N Stara Pasłęka, Nr 1387N m. Lubnowo

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.33.2017
wartość: _
termin składania ofert: 25 lipca 2017  08:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Piotrowiec

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.30.2017
wartość: _
termin składania ofert: 10 lipca 2017  08:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ. Zamawiający w dniu 2017.08.25 postanowił zwiększyć kwotę zamówienia o 13 696,15 zł brutto  

zamówienie na:

udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Braniewskiego w wysokości 1.900.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów.

zamawiający: Powiat Braniewski,w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.1.2017
wartość: poniżej kwot okr. w przepisach wydanych na podst. art.11 ust 8
termin składania ofert: 23 czerwca 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano Bank :Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn  

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej zadania „ budowa windy osobowej przy budynku ul. Moniuszki 13”

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2510.1.15.2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017  16:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA SP. Z O.O., ul. Długa 44/50,00-241 Warszawa 

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Sikorskiego 15 w Braniewie na potrzeby konkursu w ramach RPO Warmia Mazury, Dz. 4.3.1

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2510.1.13.2017
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 maja 2017  15:00
wynik postępowania: INSTAL-SANT, KRYSTIAN DYDAK ,ul. Warta 29, 42-300 Myszków - najwyższa punktacja oferty. 

zamówienie na:

Zadanie Nr 1: Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1385N odcinki: Szalmia; Szalmia – Czosnowo; Czosnowo – Płoskinia Zadanie Nr 2: Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1375N Krzywiec – DW 505

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.22.2017
wartość: _
termin składania ofert: 17 maja 2017  08:45
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej: 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Zadanie Nr 1: Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1385N odcinki: Szalmia; Szalmia – Czosnowo; Czosnowo – Płoskinia BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa Zadanie Nr 2: Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1375N Krzywiec – DW 505 BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.  

zamówienie na:

Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Krameko sp. z o.o., 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108  

zamówienie na:

Opracowanie inwentaryzacji stanu lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Braniewskiego

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Krameko sp. z o.o., 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108  

zamówienie na:

Dostawa benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i gazu LPG- Przetarg III

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.15.2017
wartość: _
termin składania ofert: 13 marca 2017  08:45
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej: 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Nazali Naft HURT-DETAL Mirosława Nazar ul. 1-go Maja 78 11-130 Orneta Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych dla projektu p.n.: "Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: Gk.6641.1.2017
wartość: do 30 000 EUR
termin składania ofert: 9 lutego 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę ThinkIT Consulting Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 32, 02-953 Warszawa. Wartość oferty: 83 886,00zł 

zamówienie na:

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.6.2017
wartość: _
termin składania ofert: 2 lutego 2017  08:45
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.  

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.1.2017
wartość: _
termin składania ofert: 1 lutego 2017  08:45
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej: 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański Uzasadnienie Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij