Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do siedziby Zamawiającego

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 663558-N-2018
wartość: -
termin składania ofert: 28 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: wg Zawiadomienia o wyborze oferty  

zamówienie na:

dostawę materiałów biurowych na 2019 rok

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2601.1.1.2018
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy P H"EKO" Elżbieta Ogórek, ul. Malborska 53,82-300 Elbląg  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.5.2018
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Królewiecka 108,82-300 Elbląg 

zamówienie na:

Zaproszenie do składania ofert - organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2018, 4/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na 2019

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: rozeznanie rynku
nr sprawy: Or.2601.2.1.2018
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2018  16:00
wynik postępowania: Rozeznanie cenowe wygrałą firma DRUK-PUNKT Dariusz Propola, ul.Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów 

zamówienie na:

Dostawa tablic rejestracyjnych: samochodowych, motocyklowych, motorowerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Braniewie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: Km.5410.8.75.2.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę EUROTAB Sp. z o.o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje 

zamówienie na:

Zorganizowanie, przygotowaniem i realizację jednodniowej imprezy plenerowej pn. "Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2018"

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
nr sprawy: Op.4040.4.3.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Studentart Krzysztof Myszka, Dąbrowa 12, 14-526 Płoskinia 

zamówienie na:

Zorganizowanie, przygotowanie i realizację jednodniowej imprezy plenerowej pn.: "Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2018"

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
nr sprawy: Op.4040.4.1.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 listopada 2018  15:00
wynik postępowania: Nie wybrano żadnej oferty z uwagi na zbyt wysokie ceny 

zamówienie na:

Zamówienie publiczne na Szkolenia grupowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2018-1
wartość: do 750 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę EUR Consulting Sp. z o.o. oddział w Elblągu 

zamówienie na:

Stabilizacja 136 nowych punktów i wznowienie 184 znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej III klasy na obszarze gminy Pieniężno ( etap II - zgodnie z projektem )

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: Gk. 6641.5.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę Konsorcjum firm na kwotę 79.359,60 zł brutto 

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.55.2018
wartość: _
termin składania ofert: 30 października 2018  09:45
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępna na stronie internetowej: http://zdp.braniewo.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274:przetarg-nieograniczony-uslugi-zwiazane-z-zimowym-utrzymaniem-drog-powiatowych-w-sezonie-2018-2019&catid=8&Itemid=114 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2018
wartość: do 750 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

Sprzedaż pojazdów/sprzętu ZDP

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert - ogłoszenie
nr sprawy: _
wartość: _
termin składania ofert: 15 października 2018  08:45
wynik postępowania: Wybrano oferty najkorzystniejsze na: Część 4: Ciągnik rolniczy Ursus C360 Część 6: Kosiarka do ciągnika Z-081  

zamówienie na:

Praca rozwojowa z dziećmi - terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” w ramach projektu "Rodzina to nasza przyszłość"

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2018
wartość: do 750 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2018  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty w załączeniu 

zamówienie na:

Stabilizacja 157 nowych punktów i wznowienie 167 znaków szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej III klasy na obszarze gminy wiejskiej Braniewo ( etap II - zgodnie z projektem )

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Gk.6641.3.2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 października 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrano firmę "GeoArc" mgr inż Zbigniew Dobies Usługi Geodezyjne i Kartograficzne 

zamówienie na:

Wymianę wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku szpitala przy ul. Moniuszki 13 w Braniewie.

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or. 272.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018  12:00
wynik postępowania: Wygrała firma LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik Kalinowo 86 07-300 Ostrów Mazowiecka 100 pkt. 

zamówienie na:

Dostawę i montaż kotła c.o. klasy 5 opalanego ekogroszkiem

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: 5/2018
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2018  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Stanisław Kurto, ul. Elbląska 16B/7, cena brutto: 70 062,90 zł 

zamówienie na:

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1314N odc. Rogity - Świętochowo

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.44.2018.KD
wartość: _
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  08:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53 14-500 Braniewo  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.374.395 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów

zamawiający: Powiat Braniewski w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.2.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  09:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski ul. Erwina Kruka 21, 10-540 Olsztyn  

zamówienie na:

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Bauda w ciągu DP 1165N na odc. Frombork – Bogdany

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.29.2018
wartość: _
termin składania ofert: 8 maja 2018  08:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B 87-815 Smólnik k. Włocławka  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij