Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie
tryb zamówienia: Konkurs
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  15:00
wynik postępowania: Partnerem w realizacji projektu zostało Forum Animatorów Społecznych. 

zamówienie na:

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie
tryb zamówienia: Konkurs
nr sprawy: .
wartość: .
termin składania ofert: 27 grudnia 2019  15:00
wynik postępowania: Partnerem w realizacji projektu zostało Stowarzyszenie Oligare. 

zamówienie na:

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu braniewskiego do miejsca wskazanego przez Prokuratora lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza Policji

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Zk.7040.6.2019
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę P.P.H.U. Zakład Pogrzebowy "Hora", ul. Kościuszki 82, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów na 2020

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznianie rynku
nr sprawy: Or.2601.2.4.2019
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak S.J., ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź za najniższą cenę wśród ofert : 41 400,40 zł. 

zamówienie na:

Dostawa tablic rejestracyjnych: samochodowych, motocyklowych, motorowerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Braniewie.

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Km.5410.16.2019
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2019  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: EUROTAB Sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje za cenę 75.785,22 zł 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.128.769 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów

zamawiający: Powiat Braniewski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.5.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: najorzystniejszą ofertę złozył: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku ul. Westerplatte 17, 14-400 Pasłęk  

zamówienie na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.6.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa 

zamówienie na:

Remont dachu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej

zamawiający: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 01/2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy: JAK-BUD Jacek Gontarz, ul. Wiejska 34, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

Zorganizowanie, przygotowanie i realizację jednodniowej imprezy plenerowej pn. "Warmińskie Spotkania Czterech Kultur 2019"

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku
nr sprawy: Op.4040.4.1.2019
wartość: do 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 września 2019  15:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez firmę STUDENTART Krzysztof Myszka, Dąbrowa 12, 14-526 Płoskinia. Wartość oferty 23 000 zł brutto. 

zamówienie na:

Przekształcenie do postaci cyfrowej dokumentów PZGiK w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

zamawiający: Powiat Braniewski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.4.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 września 2019  12:00
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy MGGP S.A. , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 

zamówienie na:

Remont i adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Królewieckiej w Braniewie na lokale mieszkalne

zamawiający: Powiat Braniewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.3.2019
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 12 września 2019  12:00
wynik postępowania: wygrała oferta firmy „RADBUD” Tomasz Radomski ul. Generalska 24, 14-520 Pieniężno.  

zamówienie na:

Dostawa i montaż 2 klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: Or.2501.1.2019
wartość: poniżej 20 tys. zł
termin składania ofert: 4 września 2019  15:00
wynik postępowania: Firma KLIMAG Magdalena Bergiel , ul. Łokietka 33c/1 05-230, Kobyłka, złożyła najkorzystniejszą ofertę. 

zamówienie na:

Remont dachu na budynku szkolno-administracyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 572878-N-2019
wartość: -
termin składania ofert: 29 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: BIM Irena Bełdycka, Mariusz Bełdycki s.c., Jęcznik 8, 12-100 Szczytno. Cena oferty: 297.000,00 PLN (brutto) 

zamówienie na:

Zaproszenie do składania ofert - "Praca rozwojowa z dziećmi - terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia"

zamawiający: Powiat Braniewski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2019
wartość: do 30 tys. eur
termin składania ofert: 15 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji, ul. Kościuszki 91B/1, 14-500 Braniewo 

zamówienie na:

Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

zamawiający: Powiat Braniewski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Braniewskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: Or.272.1.2019
wartość: większa od kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: wybrano oferty: część 1:PROGIS SP. Z o.o. ,ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko część 2:GCPS Sp. z o.o. Lider Konsorcjum ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin, GGPS SP. z o.o. Członek Konsorcjum ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin część 3: Giżyckie Biuro Geodezyjne, Piotr Leśniewski ul. Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko.  

zamówienie na:

Dostawę oprogramowania Pinnacle Studio 22 Ultimate PL, PaintShop Pro 2018, Acrobat Standard DC PL Win, MS Office 2019 PL

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: IT.1330.1.2019
wartość: o 30. tys. EUR
termin składania ofert: 1 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę formy: RESTOR Spółka Jawna, 00-784 Warszawa ul. Dworkowa 2/107a. Wartość oferty: 2 730,60 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie systemu do przeprowadzania głosowania elektronicznego na sesjach rady powiatu

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: IT.2601.3.2019
wartość: do 30. tys. EUR
termin składania ofert: 4 marca 2019  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Data Security Software Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 20C/2, 62-045 Pniewy. Wartość zamówienia wyniesie: 18 448,77 zł brutto. 

zamówienie na:

Organizacja i realizacja zajęć opiekuńczo-sportowo-rekreacyjnych-edukacyjnych-twórczych dla dzieci od 5 do 13 roku życia.

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: PCPR.0701.4.2019, 1/2019
wartość: .
termin składania ofert: 8 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1320N DLA ZADANIA: POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGU TRASY PRZYGRANICZNEJGRONOWO – GÓROWO IŁAWECKIE ETAP GRZĘDOWO – KRZEKOTY, ODC. LUTKOWO - KRZEKOTY (od km 5 + 380 do km 8+ 915)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP.7.252.2.2019
wartość: _
termin składania ofert: 25 stycznia 2019  08:45
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański  

zamówienie na:

wykonywanie usług przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu braniewskiego do miejsca wskazanego przez Prokuratora lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza Policji

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Zk.7040.8.2018
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2019  12:00
wynik postępowania: Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez P.P.H.U. Zakład Pogrzebowy "Hora", ul. Kościuszki 82, 14-500 Braniewo 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij