Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu braniewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Zk.7235.1.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 17 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Złożona w postępowaniu oferta przekracza stawki ustalone na 2020 r. przez Radę Powiatu Braniewskiego w uchwale nr XV/123/2020 z dnia 07 lutego 2020 r. 

zamówienie na:

Wykonywanie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu braniewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Zk.7235.1.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono ze względu na konieczność zmiany szczegółowych warunków zamówienia, poprzez poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących przedstawić swoją ofertę, celem zapewnienia większej konkurencyjności usług. 

zamówienie na:

Prace naprawcze murów Wieży Kleszej oraz wymiana zużytych rynien przy poszyciu dachu

zamawiający: Powiat Braniewski
tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
nr sprawy: Or. 2510.1.4.2020
wartość: poniżej 30.000 Euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  15:00
przyczyna unieważnienia: Złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną w budżecie na wykonanie zadania  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)