Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Regulaminy zamówień publicznych
rejestr zmian informacji

Dodano regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro
Data: 2014-05-13 13:25:38
Autor: Mirosław Wolak
Dodano regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro
Data: 2014-05-13 13:23:45
Autor: Mirosław Wolak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »