Uchwała nr XXV/124/08Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 sierpnia 2008w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w BraniewieNa podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007r. Nr 173, poz.1218) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/124/08
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 sierpnia 2008


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007r. Nr 173, poz.1218) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:uchwała straciła moc w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXII/169/09
 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 maja 2009 rokudo pobrania:


Uchwała nr XXV/124/08 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 08 sierpnia 2008r. (33kB) word
Załącznik do Uchwały: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie (294kB) word

metryczka


Opublikował: Mirosław Wolak (11 marca 2011, 14:00:08)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (21 sierpnia 2013, 09:51:25)
Zmieniono: uchwała straciła moc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1211