Uchwała nr XXXVII/293/2002Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 25 czerwca 2002w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497 z późn. zmianami) i art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala

Uchwała nr XXXVII/293/2002
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 czerwca 2002


w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 497 z późn. zmianami) i art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala


§1 
 
Dokonuje się podziału na okręgi wyborcze, ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, dla wyboru Rady Powiatu Braniewskiego, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz w siedzibie Zarządu Powiatu i siedzibach zarządów gmin Powiatu Braniewskiego.


Załącznik do uchwały Nr XXXVII/293/2002 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2002 roku (28kB) word

metryczka


Opublikował: Mirosław Wolak (29 września 2010, 09:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2327