Uchwała nr XXVII/138/08Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 20 listopada 2008w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomościNa podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, z późn. zmianami), w związku z art.12 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVII/138/08
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 listopada 2008


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, z późn. zmianami), w związku z art.12 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


do pobrania:

Uchwała nr XXVII/138/08 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2008r. (28kB) word


uchwała traci moc w związku z podjęciem Uchwały Nr IX/88/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Mirosław Wolak (11 marca 2011, 14:00:08)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (6 września 2013, 12:20:28)
Zmieniono: uchwała straciła moc

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1315