Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 30/11
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 marca 2011


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawartego w dniu 28 marca 2011 roku

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 33, art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego na 2011 rok, stanowiącego wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawartego w dniu 28 marca 2011 roku.

  2. Nazwa zadania: zadanie w zakresie administracji publicznej - Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym w szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych.

  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy pomiędzy Powiatem Braniewskim a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, przyjętych Uchwałą Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku.
§2.
 
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§3.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości podanej w ogłoszeniu o konkursie.

§4.
 
Zobowiązuje się Starostę Braniewskiego do umieszczenia ogłoszenia o konkursie w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie wmiejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.
 
§5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (60kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (31 marca 2011, 15:41:03)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (31 marca 2011, 15:43:01)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1621

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij