Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 61/11
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 lipca 2011


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, z terenu Powiatu Braniewskiego, w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.08.2016 r.”

Na podstawie art. 19 pkt 4, art.25 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późn zm.) oraz uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, z terenu Powiatu Braniewskiego, w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 31.08.2016 r.”
 
§2.
 
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1 ustala się:
 
  1. treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. wzór oferty podmiotu uprawnionego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. wzór karty oceny merytorycznej oferty, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. katalog kosztów kwalifikowanych, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§3.
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, a także na stronie  internetowej www.pcprbraniewo.pl.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

ogłoszenie o konkursie (61kB) word
warunki konkursu ofert (91kB) word
wzór oferty podmiotu (255kB) pdf
wzór karty oceny merytorycznej oferty (53kB) word
katalog kosztów kwalifikowanych (58kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (26 lipca 2011, 09:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1831

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij