Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 172/12
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 maja 2012


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2.
 
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 31 maja do 8 czerwca 2012 roku
 2. Obszarem, na którym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne jest teren Powiatu Braniewskiego.
 3. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, w BIP Powiatu Braniewskiego oraz na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.
§3.
 
 1. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:
  1) badania ankietowe (formularze drukowane - strona internetowa Powiatu Braniewskiego,
  2) sondaże internetowe. 
 2. Uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego można zgłaszać:
  1) pocztą tradycyjną  - na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.
  2) osobiście: w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu pokój nr 310.
  3) drogą elektroniczną na adres oswiata@powiat-braniewo.pl lub za pomocą sondażu internetowego.
§4.
 
 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
 2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.
§5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków (...) (113kB) word
ogłoszenie o konsultacjach społecznych (29kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (1 czerwca 2012, 13:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2657

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij