Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 224/12
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 września 2012


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. z 2010 roku, Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2013 rok.
§2.
 
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 25 września do 15 października 2012 roku.
 2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce “organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
§3.
 
 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Konsultacje, o których mowa w §1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:
  1) badania ankietowe (ankiety drukowane - strona internetowa Powiatu Braniewskiego,
  2) sondaże internetowe,
  3) spotkania robocze z reprezentacją sektora pozarządowego.
§4.
 
 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2013, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§5.
 
 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
 2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.
§6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (28kB) word
Formularz konsultacji projektu 'Programu Współpracy' (30kB) word
Formularz konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych (25kB) word
Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi (284kB) word
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (26 września 2012, 08:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2013

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij