Uchwała nr XXIV/239/12Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2017Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/239/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1.
 
Przyjmuje się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (266kB) word
spis aktów prawnych (36kB) word
system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Braniewskim (31kB) word
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (7 grudnia 2012, 10:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1498