Uchwała nr XXIV/244/12Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie wyrażenia opinii na temat zamiaru likwidacji połączeń kolejowych na trasie Elbląg – Braniewo linia 204 przez Młynary oraz na trasie Braniewo- Olsztyn linia 220 przez OrnetęNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/244/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie wyrażenia opinii na temat zamiaru likwidacji połączeń kolejowych na trasie Elbląg – Braniewo linia 204 przez Młynary oraz na trasie Braniewo- Olsztyn linia 220 przez Ornetę

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Mając na uwadze potrzeby oraz dobro społeczności Powiatu Braniewskiego, w tym w szczególności potrzeby mieszkańców dojeżdżających do zakładów pracy oraz szkół, a także fakt dotychczasowego niedostosowania godzin połączeń kolejowych do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności co istotnie wpłynęło na frekwencję podróżnych, Rada Powiatu Braniewskiego opiniuje negatywnie zamiar likwidacji połączeń kolejowych na trasie Elbląg – Braniewo linia 204 przez Młynary oraz na trasie Braniewo- Olsztyn linia 220 przez Ornetę.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (18 grudnia 2012, 13:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106