Uchwała nr XXVI/249/12Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2012w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 - 2022Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/249/12
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Przyjmuje się Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2022, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (343kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (9 stycznia 2013, 13:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349