Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 247/13
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 stycznia 2013


w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
Postanawia się ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

§2.

Przyjmuje się:

  1. treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
  2. wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
  3. wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
§3.
 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych (36kB) word
formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej (38kB) word
oświadczenie kandydata na członka Komisji Konkursowej (25kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (17 stycznia 2013, 14:52:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij