Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 285/13
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 maja 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie współdziałania w roku 2013 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 33, art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1.
 
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie współdziałania w roku 2013 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwanym dalej „zadaniem”.
  2. Nazwa zadania: „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych”.
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Uchwale Nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
§2.
 
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§3.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości podanej w ogłoszeniu o konkursie.

§4.
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (57kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (16 maja 2013, 13:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij