Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 269/13
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 14 marca 2013


w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Uchwala się wybór podmiotu w celu zlecenia realizacji zadań Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w formie wsparcia organizacjom pozarządowym, oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
 
 1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania:

  1.1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych, w zakresie wspierania aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego:
  Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo, na zadanie pod tytułem: „A może mediacja, czyli dobry sposób na konflikt”, – kwota dotacji: 3.000zł. (słownie złotych: trzy tysiące).

 2. Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:

  2.1. Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej poprzez organizowanie konkursów:
  Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno, na zadanie pod tytułem: Powiatowa olimpiada ekologiczna
  „Z przyrodą na Ty”,  - kwota dotacji: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

 3. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

  3.1. Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe  na terenie Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych:
  Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu, ul. Grunwaldzka 31, 82-300 Elbląg na zadanie pod tytułem: Ukraińskie Barwy Pogranicza - dotacja w kwocie: 12.000zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy),

  3.2. Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch artystyczny:

  1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno, na zadanie pod tytułem: „XVIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”- kwota dotacji: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące),

  2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Powiatowy przegląd zespołów śpiewaczych „Od przedszkola do seniora” -  dotacja w kwocie: 2.000zł. (słownie złotych: dwa tysiące),

  3) Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno na zadanie pod tytułem: Muzyczna Majówka Seniorów 2013 “ O Warmio moja miła” -  dotacja w kwocie: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc),

  4) Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg na zadania pod tytułem: Organizacja plenerów malarskich - dotacja w kwocie: 7.000zł. (słownie złotych: siedem tysięcy),

  5) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Festiwal Piosenki „Rozdziawa 2013”– kwota dotacji: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).

 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

  4.1 Organizacja międzynarodowych, krajowych, lokalnych imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży:

  1) Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 4, 14-520 Pieniężno na zadanie pod tytułem: Powiatowy Międzypokoleniowy Turniej Strzelectwa Sportowego o Puchar Starosty Braniewskiego - kwota dotacji: 2.100zł. (słownie złotych: dwa tysiące sto),

  2)Sportowy Klub Jeździecki „MOS Izabelka Braniewo” z siedzibą w Braniewie, ul. Gdańska 26/2, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Ogólnopolskie Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Braniewie - kwota dotacji: 1.400zł. (słownie złotych: tysiąc czterysta),

  3) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Braniewo, ul. Armii Krajowej 9, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Zawody techniczno – obronne – kwota dotacji: 1.000zł. (słownie złotych: jeden tysiąc),

  4)Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Powiatu Braniewskiego na obiekcie Orlik 2012 -  kwota dotacji: 2.500zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).

  4.2. Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny:
  Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg na zadanie pod tytułem: Organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK: żeglarskich i kajakowych - kwota dotacji: 5.000zł. (słownie złotych: pięć tysięcy).

 5. Zadania w zakresie turystyki:

  5.1. Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo:
  Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg na zadanie pod tytułem: Organizacja cyklicznych imprez turystyczno- krajoznawczych PTTK - kwota dotacji: 4.000zł. (słownie złotych: cztery tysiące).

 6. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

  6.1. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej:
  Katolicki Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie, ul. Bł.Reginy Protmann 4, 14-500 Braniewo na zadanie pod tytułem: Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej - kwota dotacji: 12.000zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy).
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§3.
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (21 maja 2013, 10:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij