Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 327/13
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 12 września 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. z 2010 roku, Dz.U. 234, poz.1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
 3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2014 rok.
§2.
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września do 15 października 2013 roku.
 2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce “organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
§3.
 
 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Konsultacje, o których mowa w §1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:

  1) badania ankietowe (ankiety drukowane - strona internetowa Powiatu Braniewskiego),
  2) sondaże internetowe, (możliwość przekazania uwag i opinii indywidualną ścieżką elektroniczną, sporządzoną specjalnie na potrzeby konsultacji),
  3) spotkania robocze z reprezentacją sektora pozarządowego.
§4.
 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2014, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§5.
 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
 2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.
§6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (29kB) word
Formularz konsultacji projektu (29kB) word
Formularz konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2014 (24kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (17 września 2013, 14:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1628

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij