Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 376/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 lutego 2014


w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 poz.595 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§ 1. 
 
Postanawia się ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy                     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku  publicznego na 2014 rok.
 
§ 2. 
 
Przyjmuje się:
1)   treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2)  wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
3)  wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
 
§ 3. 
 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania: 
1. ogłoszenie (18kB) word
2. formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej (16kB) word
3. oświadczenia (14kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Marta Butkiewicz (13 lutego 2014, 14:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij