Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 20/11
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 marca 2011


w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2011

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 15, pkt. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), w związku z Uchwałą Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.
 
Postanawia się ogłosić nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku  publicznego.

§2.

Przyjmuje się:

  1. treść ogłoszenia, o którym mowa w §1. niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
  2. wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;
  3. wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
  4. wzór rekomendacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 4.

§3.
 
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „organizacje pozarządowe”.
 
§4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pobrania:

Treść ogłoszenia o naborze na członka Komisji Konkursowych (42kB) word
Formularz zgłoszeniowy kandydatów do Komisji Konkursowych (39kB) word
Oświadczenie kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (25kB) word
Rekomendacja organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (32kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (10 marca 2011, 11:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1843

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij