Uchwała nr 397/14Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 16 kwietnia 2014w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EuroNa podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późń. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr 397/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 kwietnia 2014


w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późń. zm.) oraz art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późń. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§2. 
 
Regulamin dotyczy udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro dokonywanych w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Braniewskiego. 
 
§3. 
 
Uchyla się Uchwałę Zarządu Powiatu Braniewskiego Nr 133/12 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro oraz zmieniającą ją uchwałę Zarządu Powiatu Nr 366/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 133/12. 
§4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

Regulamin udzielania zamówień publicznych (59kB) word
Plan zamówień publicznych - zał. nr 1 do Regulaminu (15kB) word
Wniosek o dokonanie usługi - zał. nr 2 do Regulaminu (16kB) word
Formularz rozeznania rynku - zał. nr 3 do Regulaminu (15kB) word
Protokół z rozeznania rynku - zał. nr 4 do Regulaminu (16kB) word
Notatka służbowa - zał. nr 5 do Regulaminu (16kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (23 kwietnia 2014, 10:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2744