Strona główna  >  Uchwały

Uchwała nr 414/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 lipca 2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 33, art. 11 ust. 2 art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwanym dalej „zadaniem”. 
  2. Nazwa zadania: „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych”. 
  3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2, mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w uchwale Nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 
§2. 
 
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§3. 
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości podanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
§4. 
 
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

§5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie (25kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Beata Hoffman (15 lipca 2014, 14:24:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij