Uchwała nr XXXVIII/368/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie skargi na działalność Starosty BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 roku, Dz.U. poz. 595, z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/368/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie skargi na działalność Starosty Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 roku, Dz.U. poz. 595, z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Uznaje się skargę Pana ...................... z dnia 9 lipca 2014 roku na działalność Starosty Braniewskiego związaną ze sprawowaniem nadzoru nad Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,  za bezzasadną. 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:17:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 733