Uchwała nr XXXVIII/370/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmuNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/370/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 669,7 m2, znajdującego się na IV piętrze budynku głównego szpitala położonego w Braniewie przy ul. Moniuszki 13, działka nr 225/14 obręb 8. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779