Uchwała nr XXXVIII/372/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 4 września 2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/356/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowychNa podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/372/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 września 2014


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/356/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Zmienia się Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/356/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, otrzymując brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 


do pobrania:

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego (141kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 września 2014, 15:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042