Uchwała nr XXXIX/377/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 października 2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/348/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelkowo Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/377/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 października 2014


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/348/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelkowo

Na podstawie art. 220 ust. 1 w zw. z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
§1 Uchwały Nr XXXVI/348/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 maja 2014 roku otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Udziela się Gminie Lelkowo pomocy finansowej na zakup:
 
-  prądownicy do podawania wody – 2 sztuki,
-  drabiny,
-  węża tłocznego – 5 sztuk,
 
na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie”.
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (9 października 2014, 14:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830