Uchwała nr XXXIX/376/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 października 2014w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 rokuNa podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku (M.P. z 2014 roku, poz. 676) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/376/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 października 2014


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku (M.P. z 2014 roku, poz. 676) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego na rok 2014: 
 
1) rower wodny lub skuter wodny:
    a) za usunięcie - 54 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 18 zł; 

2) poduszkowiec:
    a) za usunięcie - 106 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 34 zł; 

3) statek o długości kadłuba do 10 m:
    a) za usunięcie - 128 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 54 zł; 

4) statek o długości kadłuba do 20 m:
    a) za usunięcie - 159 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 106 zł; 

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
    a) za usunięcie - 211 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 159 zł.
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (9 października 2014, 14:32:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812