Uchwała nr XXXIX/375/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 października 2014w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2015 rokuNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 poz. 632), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/375/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 października 2014


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 poz. 632), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w kwocie brutto:

  1) rower lub motorower – 112,00 zł
  2) motocykl – 221,00 zł
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 485,00 zł
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 606,00 zł
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 858,00 zł
  6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1 265,00 zł
  7) pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 1 539,00 zł. 

 2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym, pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości brutto:

  1) rower lub motorower – 19,00 zł
  2) motocykl – 26,00 zł
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39,00 zł
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51,00 zł
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 73,00 zł
  6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 135,00 zł
  7) pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 199,00 zł.  
§2. 
 1. Ustala się wysokości brutto kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

  1) rower lub motorower – 56,00 zł
  2) motocykl – 111,00 zł
  3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 243,00 zł
  4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 303,00 zł
  5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 429,00 zł
  6) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 633,00 zł
  7) pojazdy przewożące materiały niebezpieczne – 770,00 zł  
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (9 października 2014, 14:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861