Uchwała nr I/2/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

Uchwała nr I/2/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1. 
 
Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania, Pan Bogdan Pochodaj został wybrany  Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Braniewskiego. 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366