Uchwała nr I/4/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Starosty BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/4/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Starosty Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego Pan Leszek Dziąg został wybrany Starostą Braniewskim. 
 
§2. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435