Uchwała nr I/8/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/8/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Stwierdza się, że na wniosek Starosty Braniewskiego, w głosowaniu tajnym, Pan Mateusz Sobieszczuk został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu Braniewskiego. 
 
§2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:22:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 642