Uchwała nr II/12/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2014w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 rokuNa podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku (M.P. z 2014 roku, poz. 676), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/12/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 roku (M.P. z 2014 roku, poz. 676), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. 
 
Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Braniewskiego na rok 2015: 
 
1) rower wodny lub skuter wodny:
    a) za usunięcie - 54 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 18 zł;
2) poduszkowiec:
    a) za usunięcie - 106 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 34 zł;
3) statek o długości kadłuba do 10 m :
    a) za usunięcie - 128 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 54 zł;
4) statek o długości kadłuba do 20 m :
    a) za usunięcie - 159 zł ,
    b) za każdą dobę przechowywania 106 zł;
5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
    a) za usunięcie - 211 zł,
    b) za każdą dobę przechowywania 159 zł.
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 70 z dnia 2015-01-07

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:41:14)

Ostatnia zmiana: Beata Hoffman (14 stycznia 2015, 10:42:06)
Zmieniono: dodano informację na temat publikacji w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 720