Uchwała nr II/13/14Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 8 grudnia 2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/332/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań w roku 2014, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/13/14
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 8 grudnia 2014


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/332/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań w roku 2014, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1. 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/332/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań w roku 2014, które są finansowane ze środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
§2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.
 
§3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

zał. 1 - zadania powiatu z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej oraz podział środków PFRON na ich realizację w 2014 roku (42kB) word  
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Beata Hoffman (10 grudnia 2014, 13:45:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612